Opleidingsbedrijf
Een beroepsopleiding is pas compleet als een leerling kennis en ervaring opdoet in de praktijk.
Theorie is een goede basis, maar met theorie alleen kom je er niet.

Praktijkervaring is essentieel binnen een middelbare groene beroepsopleiding.
Via een opleidingsbedrijf kunnen leerlingen van een agrarisch opleidingscentrum (aoc) routine krijgen in het dagelijkse werk.

Aequor is het Kennis- en Communicatiecentrum voedsel en leefomgeving.
Aequor bepaalt of bedrijven geschikt zijn als opleidingsbedrijf aan de hand van criteria die de bedrijfstakken in de groene sector hebben vastgesteld. Deze erkende bedrijven worden opgenomen in een openbaar landelijk register.

KiniK Hondenuitlaatservice is per 1 september 2006 erkend als opleidingsbedrijf.


Meer info zie:
Startpagina
Speelotheek